Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2015

Luna48
Ach, jaki to będzie piękniasty rok. Dwa tysiące piękniasty.
— red. Piotr Kaczkowski, Minimax 03.01.2015
Reposted fromraita raita viahwmc hwmc
Luna48
add a caption Brigitte Bardot
Reposted fromweightless weightless

December 04 2014

0229 92c9
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaVirasil Virasil
Luna48
4302 dc9b 500
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaVirasil Virasil
Luna48
can you die please | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
Luna48
8867 c975
Reposted fromA2 A2 viahwmc hwmc

November 09 2014

Luna48
A blessed woman | via tumblr
Reposted fromweightless weightless

November 04 2014

Luna48
6747 7d5e
Reposted byVirasil Virasil
Luna48
Tajemnica polega na tym, by czuć, że jest się komuś potrzebnym. Wtedy człowiek, choćby nie wiem co, zawsze znajdzie siły, żeby sobie poradzić ze wszystkim. Najgorzej, kiedy ktoś się budzi rano i nikogo nie obchodzi, że się obudził. To jest prawdziwe nieszczęście, nie choroby, brak pieniędzy, czy inne sprawy, których ludzie tak się boją.
— Anna Dymna w wywiadzie dla Twojego Stylu (nr 11/2014)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viahwmc hwmc
Luna48
Luna48
Jest coś niezwykle intymnego w piciu herbaty z drugą osobą obok. Na kanapie. Późnym wieczorem.
— życiowe, okolicznościowe.

October 24 2014

Luna48
6920 d054
Reposted fromcogitavi cogitavi
Luna48
5423 3e77
Reposted fromcogitavi cogitavi
Luna48
3306 1ade
Reposted fromcogitavi cogitavi
Luna48
4888 227b 500
Reposted fromcogitavi cogitavi

October 23 2014

Luna48
Luna48
Ty jesteś mój narkotyk, lecz raczej ciężki 
— Fisz
Reposted frompoppyseed poppyseed viamehhh mehhh
Luna48
3452 665d 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viauslysz uslysz
Luna48
  W piątek wszystko staje się odrobinę bardziej znośne.
— Mhairi McFarlane - Nie mów nic, kocham Cię
Reposted fromIriss Iriss viadzisniezasne dzisniezasne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl